За нас

"Гет Консулт" ЕООД притежава лиценз за извършване на застрахователно посредничество № 255-ЗБ/20.09.2010 г., издаден от Комисията за финансов надзор на 20.09.2010 г..

От тогава досега ние упорито работим, за да направим застраховането по-удобно за нашите клиенти.