Професионална отговорност

Спести над 10% от цената
Ние ще намерим най-добрата оферта за Вас

безплатна доставка
Професионална отговорност на*     Архитекти
    Адвокати
    Нотариуси
    Лекари
    Инженери
    Други професии
Застрахователна сума*
Регион*
Населено място*
Вашето Име*
Е-мейл*
Телефон*

При някои професии законът предвижда сключване на задължителна застраховка професионална отговорност от страна на практикуващите ги специалисти.

  • Професионална отговорност на адвокат
  • Професионална отговорност на туроператор
  • Професионална отговорност на нотариус
  • Професионална отговорност на дипломиран експерт-счетоводител
  • Професионална отговорност на лекари и медицински персонал
  • Професионална отговорност на проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор
  • Професионална отговорност на застрахователни брокери