Медицинска застраховка

Избери най-добрата оферта
Спести над 10% от цената

безплатна доставка
Възраст навършени години*
Застрахователна сума*
Регион*
Населено място*
Вашето Име*
Е-мейл*
Телефон*

Медицинските застраховки осигуряват необходимите финансови средства за получаване на специализирана медицинска помощ при престой в чужбина.

Обичайните покрития, които осигуряват са:

  • разходи за медицинско обслужване в случаите на злополука или внезапно заболяване;
  • приемане в най-близката болница и ако се налага и репатриране до България, включително и със санитарен самолет;
  • репатриране в случай на смърт;
  • организиране на адвокатска защита, когато застрахованият е подложен на съдебно преследване за гражданска отговорност съгласно законодателството на сътоветната страната.
  • Обичайно компаниите имат изисквания за максимална възраст на застрахованите лица, над която не се допуска сключването на тази застраховка.