Застраховка живот

Безплатна консултация
Ние ще намерим най-добрата оферта за Вас

безплатна доставка
Вид застраховка живот*     Рискова застраховка
    Спестовна застраховка
    Детска застраховка
Застрахователна сума*
Регион*
Населено място*
Вашето Име*
Е-мейл*
Телефон*

  • Краткосрочна застраховка Живот и Злополука: Покритията при този вид застраховки са загуба на живот, трайна загуба на трудоспособност, средства за болничен престой, средства за медикаменти и др
  • Смесена застраховка Живот: Влагането на средствата Ви в нискорискови и високодоходни инвестиционни инструменти, гарантира Вашата финансова стабилност. Едновременно с това, със смесени застраховки „Живот” Вие получавате законово регламентирани данъчни облекчения
  • Пенсионна застраховка: предоставят възможност спестените Ви средства да нарастват в следствие на инвестирането им в нискорискови и високодоходни инвестиционни инструменти. Сключвайки пенсионна застраховка, получавате законово регламентирани данъчни преференции
  • Детска и женитбена застраховка: позволява без много усилия, в течение на продължителен срок от време да подсигурите финансова подкрепа за Вашето дете