Гражданска отговорност

Сравни цените на 14 компании
Доставка до 24 часа

безплатна доставка
Вид МПС*
Навършени години на
МПС-то*
Регистрация*
Населено място*
Предназначение*
Зелена карта*
Виновни ли сте за ПТП през последните 3 години*
Собственик*
Години шофьорски стаж на водача*

Обект на застраховане по задължителната застраховка “ Гражданска отгворност “ на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването или използването на моторни превозни средства, за които застрахователите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.“ съгл. КЗ.

Застраховани лица са: собственикът на мпс или всяко лице, което ползва мпс на законно основание и има сключена валидна застраховка „ Гражданска отговрност “ .