Автокаско с гаранция за най-добра цена

Избери най-добрата оферта
Спести над 10% от цената

безплатна доставка
Вид МПС*
Марка*
Модел*
Предназначение*
Собственик*
Регистрация*
Населено място*
Автомобила е с десен волан*
Стойност на автомобила*
Навършени години на МПС-то*
Имате ли гражданска отговорност*
Имате ли автокаско*

По Застраховка автокаско се покрива пълна загуба или частична вреда/щета на МПС, настъпила на територията на Република България вследствие на застрахователни събития, посочени като покрити рискове в полицата.

Попълнете полетата на калкулатора за автокаско и ще получите цените за всички налични оферти от застрахователните компании.