Застрахователен брокер Гет Консулт ЕООД

Застрахователен брокер Гет Консулт е създаден през 2010 година.
От тогава досега ние упорито работим, за да направим застраховането по-удобно за нашите клиенти.
Създадохме онлайн плтаформа за застраховане getins.bg, от която са се възползвали над 3000 наши клиента.
Сключихме договори с 14 застрахователни компании за да намерим най-добата оферта за Вас.

Предлагани застрахователни компании

Застрахователни продукти

Гражданска отговорност

Обект на застраховане по задължителната застраховка “ Гражданска отгворност “ на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети

Автокаско

По Застраховка автокаско се покрива пълна загуба или частична вреда/щета на МПС, настъпила на територията на Република България

Застраховка имущество

Застраховка имущество осигурява защита на имуществото на физически и юридически лица.

Медицинска застраховка

Медицинските застраховки осигуряват необходимите финансови средства за получаване на специализирана медицинска помощ при престой в чужбина.

Застраховка живот

Покритията при този вид застраховки са загуба на живот, трайна загуба на трудоспособност, средства за болничен престой, средства за медикаменти и др

Професионална отговорност

При някои професии законът предвижда сключване на задължителна застраховка професионална отговорност от страна на практикуващите ги специалисти.

Помощ при Пътуване